Tel: 028 6277 3636 –    Email: info@socon.com.vn
Vietnam English Chinese
Giới Thiệu
Tổng Quan Socon
Ban điều hành
Sơ đồ tổ chức
Dịch vụ cung cấp
Tầm nhìn - Chiến lược
Giá trị Socon
Nguyên tắc hoạt động
Trang chủ » Giới Thiệu » Operating Principles» Chất lượng
Chất lượng


Tại Socon, chúng tôi xem chất lượng không chỉ là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp các giải pháp xây dựng mà còn trong việc chứng minh các giải pháp qua thời gian. Do đó, chúng tôi tập trung mạnh mẽ vào chất lượng của cả công việc lẫn các mỗi quan hệ trong hợp tác kinh doanh. Cam kết của chúng tôi là luôn thi công dự án đúng tiến độ, chi phí hiệu quả với chất lượng cao nhất đồng thời làm hài lòng khách hàng với những dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp ngay cả sau khi hoàn thành dự án.

Bên cạnh đó, chúng tôi linh hoạt điều chỉnh các dịch vụ cung cấp từ ngân sách, cách thức quản lý dự án, biện pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng. Điều này được chúng tôi thực hiện ngay khi dự án vừa mới bắt đầu và trong suốt quá trình thực hiện dự án - bằng cách hỗ trợ khách hàng rà soát lại bản vẽ thiết kế để đưa ra các biện pháp thi công phù hợp, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện dự án, hoàn thành cam kết về một công trình thi công chất lương cao.

Nhằm đảm bảo chất lượng thống nhất ở tất cả công trình, chúng tôi ban hành và thực thi các chính sách quản lý chất lượng đồng thời nỗ lực thực hiện việc quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo cung cấp cho khách hàng những giải pháp tốt nhất. Chính sách này được tất cả nhân viên và đối tác chúng tôi tuân thủ để có thể xác định và cung cấp một phương pháp tiếp cận để có chất lượng cụ thể cho từng dự án chúng tôi thực hiện.


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Copyright © 2015 SOCON. All Rights Reserved