Tel: 028 6277 3636 –    Email: info@socon.com.vn
Vietnam English Chinese
Hệ Thống Quản Trị
Hệ thống quản trị
Hệ thống chất lượng
Trang chủ » Giới Thiệu » Công Nghệ
Công Nghệ
Việc áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến trong công tác thi công luôn là ưu tiên hàng đầu của Socon.
Một số công nghệ đang được áp dụng như:Máy phun vữa
Cốp pha Duo Peri


Cốp pha Jetform


Hệ cốp pha Efco
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Copyright © 2015 SOCON. All Rights Reserved