Tel: 028 6277 3636 –    Email: info@socon.com.vn
Vietnam English Chinese
Hệ Thống Quản Trị
Hệ thống quản trị
Hệ thống chất lượng
Trang chủ » Giới Thiệu » Hệ thống chất lượng
Hệ thống chất lượng

Tại Socon, chúng tôi xem chất lượng không chỉ là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp các giải pháp xây dựng mà còn trong việc chứng minh các giải pháp qua thời gian. Do đó, chúng tôi tập trung mạnh mẽ vào chất lượng của cả công việc lẫn các mối quan hệ trong hợp tác kinh doanh. Cam kết của chúng tôi là luôn thi công dự án đúng tiến độ, chi phí hiệu quả với chất lượng cao nhất đồng thời làm hài lòng khách hàng với những dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp ngay cả sau khi hoàn thành dự án.


Chính sách chất lượng của Socon là cung cấp cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất. Sản phẩm hoàn thành là công trình thi công đạt chất lượng tốt nhất theo mục tiêu dự án và đạt được gân sách của Chủ đầu tư đề ra.

Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên:

  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

  • Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS

 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Copyright © 2015 SOCON. All Rights Reserved