Tel: 028 6277 3636 –    Email: info@socon.com.vn
Vietnam English Chinese
Giới Thiệu
Tổng Quan Socon
Ban điều hành
Sơ đồ tổ chức
Dịch vụ cung cấp
Tầm nhìn - Chiến lược
Giá trị Socon
Nguyên tắc hoạt động
Trang chủ » Giới Thiệu » Operating Principles» Sức khỏe - An toàn - Môi trường
Sức khỏe - An toàn - Môi trường

An toàn và sức khoẻ là trên hết

Suy nghĩ an toàn, làm việc an toàn là một phần văn hoá của chúng tôi


Đảm bảo người lao động về đến nhà an toàn là điều quan trọng nhất chúng tôi phải làm.

Mục tiêu của chúng tôi là Không tai nạn. Vì vậy chúng tôi nỗ lực làm việc để đem lại một môi trường làm việc an toàn nhất có thể thông qua việc giám sát và đánh giá liên tục các yếu tố an toàn tại nơi làm việc theo chuẩn mực của Công ty. Và chúng tôi cũng liên tục xem xét các quy trình nhằm chắc chắn rằng tất cả hệ thống của chúng tôi vẫn làm việc hiệu quả theo thời gian và các thiết bị luôn được duy trì và vận hành trong điều kiện tốt nhất để quản lý tốt an toàn và sức khỏe.

Là một doanh nghiệp hoat động trong ngành xây dựng, chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ và chống mô nhiễm môi trường. Chính vì thế, chúng tôi không chỉ cam kết tất cả hoạt động của chúng tôi phù hợp với pháp luật về môi trường
mà còn tích cực chú ý giảm thiểu chất thải, tăng cường hoạt động tái chế và giảm mức tiêu thụ năng lượng. Hơn thế nữa, các đối tác, nhà cung cấp làm việc với Socon cũng được yêu cầu phải thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường như Socon đang thực hiện.

Cách tiếp cận mục tiêu bảo vệ môi trường của chúng tôi được nêu bật trong chính sách bảo vệ Môi trường của Socon cũng như xây dựng, khuyến khích nâng cao hiểu biết và ý thức bảo vệ môi trường ở nhân viên. Chúng tôi cũng có thể đề xuất và cung cấp cho khách hàng các giải pháp bền vững với chi phí tiết kiệm mà vẫn nâng cao hiệu quả sử dụng của nguồn tài nguyên.


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Copyright © 2015 SOCON. All Rights Reserved