Tel: 028 6277 3636 –    Email: info@socon.com.vn
Vietnam English Chinese
Hệ Thống Quản Trị
Hệ thống quản trị
Hệ thống chất lượng
Trang chủ » Giới Thiệu » Hệ thống quản trị
Hệ thống quản trị
Socon hiện nay đang áp dụng nhiều quy trình, phần mềm làm việc cho các phòng ban và công trình để hoàn thiện hệ thống quản lý và nâng cao tốc độ xử lý công việc.
  • Hệ thống SOCON PORTAL  - Quản trị thông tin: Socon Portal là mạng xã hội nội bộ. Đó là một không gian làm việc đồng bộ trên (cả trên PC và trên thiết bị di động), cho phép bạn xử lý và kiểm soát công việc ở tất cả các khía cạnh hoạt động của công ty và công việc hàng ngày của nhân viên.
  • Hệ thống  - Quản trị tài chính, nhân sự: BRAVO là một giải pháp quản trị tổng thể, hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong việc quản lý tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp (nhân lực - tài lực - vật lực) và trợ giúp tất cả các bộ phận của doanh nghiệp thao tác nghiệp vụ và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả thông qua quy trình xử lý công việc đã được quy chuẩn khi thiết kế phần mềm. Phân chia quyền hạn cho các bộ phận để truy cập và thao tác dữ liệu. Ngoài ra, chương trình đảm bảo dữ liệu được bảo mật với nhiều người sử dụng một lúc trên cùng một hệ thống đồng bộ.  • PHẦN MỀM ERP - Quản trị dự án: ERP (Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) - Giải pháp ERP cung cấp cho các nhà quản trị khả năng quản lý và điều hành tài chính - kế toán doanh nghiệp cho các dự án. Ví dụ như: kế toán, kế hoạch, báo cáo, quản lý vật tư, quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh và phân phối sản phẩm, quản lý dự án, quản lý dịch vụ, quản lý khách hàng, quản lý nhân sự, các công cụ dự báo và lập kế hoạch, báo cáo,...:

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Copyright © 2015 SOCON. All Rights Reserved