Tel: 028 6277 3636 –    Email: info@socon.com.vn
Vietnam English Chinese
Tuyển Dụng
Chính sách nhân sự
Chính sách tuyển dụng
Cơ hội nghề nghiệp
Trang chủ » Tuyển Dụng » Cơ hội nghề nghiệp
Cơ hội nghề nghiệp
Vị trí
Số lượng
Phòng ban / Công trường
Nơi làm việc
Chỉ huy trưởng
02
Công trường
Các tỉnh thành
Biên phiên dịch tiếng Hoa
01
Công trường
Tiền Giang
Chuyên viên QS
02
Đấu thầu Hồ Chí Minh
Chuyên viên ATLĐ
03
Công trường
Tiền Giang / Vũng Tàu / Cà Mau
Giám sát công trường
03
Công trường
Tiền Giang / Vũng Tàu / Cà Mau
Thủ kho
03
Công trường
Hồ Chí Minh / Cà Mau

Biên phiên dịch tiếng Hoa
Chuyên viên ATLĐ
Giám sát công trường
Chuyên viên QS
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Copyright © 2015 SOCON. All Rights Reserved